Tag Archives: Honda Cub độ gắp đơn

Đã mắt với dàn xe Honda Cub độ khủng tại Việt Nam

Honda Cub từng một thời thống trị thị trường Việt Nam, dần dần hàng loạt các mẫu xe hiện đại hơn ra đời và Honda Cub đã đi dần vào lãng quên. Nhưng nó không dừng lại đó, Honda Cub giờ đây đã trở thành mẫu xe độ yêu thích …

Read More »